We build a better World

Betony

 • Wykonanie próbek sześciennych lub walcowych do badań wraz z pielęgnacją
 • Oznaczenie wytrzymałości próbek betonowych
 • Oznaczenie nasiąkliwości próbek betonowych
 • Oznaczenie konsystencji
 • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
 • Oznaczenie cech geometrycznych drobnych betonowych elementów prefabrykowanych
 • Przygotowanie próbek 150x150x700mm do badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu wraz z pielęgnacją
 • Wycięcie próbek do badań z elementów prefabrykowanych
 • Badanie wilgotności mieszanki betonowej w terenie
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu
 • Oznaczenie stopnia wodoszczelności betonu
 • Oznaczenie mrozoodporności próbek betonowych
 • Badanie elementów betonowych aparatem PULL-OFF
 • Badanie elementów betonowych młotkiem Schmidta
 • Badanie zawartości porów w betonie stwardniałym
 • Badanie wilgotności elementów betonowych
 • Badanie skurczu
 • Badanie temperatury betonu świeżego i stwardniałego
 • Oznaczenie gęstości objętości betonu
 • Badanie wytrzymałości betonu metodą PULL-OUT
 • Badanie postępu spękań betonu
 • Badanie ilości zbrojenia rozproszonego w mieszance betonowej