We build a better World

MC / MCE / MCAS

Mieszanki Mineralno Cementowe / Mieszanki Mineralno Cementowo Emulsyjne / Mieszanki Mineralno Cementowe z Asfaltem Spienionym


 • Przygotowanie próbek gruntowo-spoiwowych o średnicy 8 lub 16cm na budowie lub w betoniarni z pielęgnacją
 • Orientacyjne oznaczenie ilości cementu w mieszance gruntowo-spoiwowej lub mieszance MCE
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej i ciężaru objętościowego mieszanki gruntowo-spoiwowej pobranej na budowie lub wbetoniarni
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach dla próbek z mieszanki gruntowo-spoiwowej lub mieszanki MCE
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dla próbek z mieszanki gruntowo-spoiwowej lub mieszanki MCE
 • Oznaczenie mrozoodporności dla próbek z mieszanki gruntowo-spoiwowej
 • Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia warstwy gruntowo-spoiwowej lub warstwy z MCE
 • Oznaczanie wilgotności mieszanki gruntowo-spoiwowej lub mieszanki MCE
 • Przygotowanie próbek z mieszanki MCE za pomocą ubijaka Marshalla wraz z pielęgnacją
 • Przygotowanie próbek z mieszanki MCE przy użyciu prasy hydraulicznej
 • Oznaczenie stabilności i odkształcenia dla próbek z mieszanki MCE
 • Oznaczenie gęstości strukturalnej dla próbek z mieszanki MCE
 • Oznaczenie gęstości objętościowej dla próbek z mieszanki MCE
 • Obliczenie wolnej przestrzeni dla próbek z mieszanki MCE
 • Ekstrakcja destruktu do mieszanki MCE z oznaczeniem składu ziarnowego
 • Analiza sitowa destruktu do mieszanki MCE metodą „na mokro”
 • Ekstrakcja mieszanki MCE z oznaczeniem składu ziarnowego