We build a better World

  • Pomiar równości podłużnej plano grafem
  • Pomiar równości podłużnej profilografem laserowym - IRI
  • Badanie właściwości przeciwpoślizgowych urządzeniem SRT
  • Pomiar szorstkości i makrotekstury nawierzchni
  • Badanie ugięć nawierzchni ugięciomierzem FWD
  • Badania ugięć belką Benkelmana
  • Pomiar konstrukcji nawierzchni georadarem
  • Wykonywanie odwiertów rdzeniowych
  • Pomiar odblaskowości oznakowania poziomego
  • Pomiar grubości oznakowania poziomego