We build a better World

Grunty

 • Oznaczenie wilgotności naturalnej
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Proctor)
 • Oznaczenie granicy płynności metodą Casagrande'a
 • Oznaczenie granicy plastyczności
 • Obliczanie stopnia plastyczności
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego
 • Obliczenie współczynnika filtracji
 • Analiza sitowa metodą „na sucho"
 • Analiza sitowa metodą „na mokro"
 • Analiza areometryczna
 • Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności
 • Oznaczenie kapilarności biernej
 • Oznaczenie wskaźnika nośności CBR
 • Oznaczenie wskaźnika nośności CBR z pęcznieniem
 • Analiza makroskopowa
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
 • Oznaczenie zawartości części organicznych metodą prażenia
 • Oznaczenie zawartości części organicznych metodą utleniania
 • Oznaczenie gęstości objętościowej
 • Oznaczenie gęstości właściwej szkieletu gruntowego
 • Obliczenie wskaźnika różnoziarnistości U
 • Obliczenie współczynnika krzywizny
 • Oznaczenie odczynu pH gruntu
 • Oznaczenie gęstości nasypowej
 • Oznaczenie zawartości CaCO3