We build a better World

Kruszywa

 • Oznaczenie ścieralności całkowitej oraz częściowej w bębnie Los Angeles
 • Oznaczenie nasiąkliwości
 • Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
 • Oznaczenie mrozoodporności metodą zmodyfikowaną
 • Oznaczenie zawartości ziarn słabych
 • Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności
 • Oznaczenie zawartości ziarn przekruszonych
 • Analiza sitowa kruszywa o uziarnieniu do 4mm
 • Analiza sitowa kruszywa (grysy)
 • Analiza sitowa kruszywa:
  • do podbudów stabilizowanych mechanicznie
  • do betonów cementowych
 • Obliczenie zawartości frakcji podstawowej, podziarna i nadziarna
 • Obliczenie wskaźnika różnoziarnistości U
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
 • Oznaczenie kształtu ziarn
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego
 • Oznaczenie gęstości objętościowej
 • Oznaczenie składu petrograficznego
 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych
 • Oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie
 • Oznaczenie wilgotności naturalnej
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Proctor)
 • Oznaczanie gęstości nasypowej
 • Obliczenie współczynnika filtracji na podstawie analizy sitowej
 • Oznaczenie pH kruszywa
 • Oznaczanie strat przy prażeniu
 • Oznaczenie wskaźnika nośności CBR
 • Oznaczenie wskaźnika nośności CBR z pęcznieniem
 • Obliczenie współczynnika krzywizny
 • Oznaczenie przyczepności do asfaltów
 • Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości